Sūduvos krašto apybraižos

3 TV laidų ciklas „Sūduvos krašto apybraižos“

Projektas apima iškiliausius Sūduvos krašto  žmones, istorinius objektus, technikos paminklus, supažindina su Lietuvai svarbiomis šiame krašte gyvenusiomis asmenybėmis,  miesto atsiradimo  istorija,  pasipriešinimu Sovietų okupacijai. Šios gana skirtingos laidos tarsi mozaikos akmenėliai sudės įdomų ir Lietuvos istorijai svarbų vaizdą.

Kūrybinė komanda: Audronė Kosciuškienė, Justinas Lingys, Anatolijus Tetiušinas, Algirdas Žvinakevičius.

Projektą remia „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“.

Lūkesčių metai pajūrio krašte

3 TV laidų ciklas „LŪKESČIŲ METAI PAJŪRIO KRAŠTE“

XXa. Pajūrio gyventojų likimai susiklostė  labai skirtingai. Vieni jų kovojo už savo tėviškės ateitį ir laisvę, kiti  tuo metu visokiais būdais stengėsi prisitaikyti ir bet kokia kaina išlikti, dar kiti prieglobstį rado tremtyje ar emigracijoje. Ne vienas iš jų buvo priverstas klastoti dokumentus ir biografijas, kad nebūtų persekiojamas ar niekinamas.

Kūrybinė komanda: Inga Berulienė, Justinas Lingys, Anatolijus Tetiušinas, Algirdas Žvinakevičius.

Projektą remia „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“.

Vilniaus Universiteto Didieji

5 TV laidų ciklas „VILNIAUS UNIVERSITETO DIDIEJI“

Šviečiamųjų – kultūrinių TV laidų ciklas, skirtas moksleiviams, supažindinantis su iškiliausiomis Senojo Vilniaus Universiteto asmenybėmis, jų darbais ir pasiekimais. Pasakojama Vilniaus Universiteto istorija, atskleidžiama aukštojo mokslo Lietuvoje raida. Ciklas diegia mintį, kad Lietuva turi didžiuotis iškiliais mokslininkais, pasaulinio lygio darbais bei atradimais,  turi puoselėti ir tęsti senas aukštojo mokslo tradicijas.

Kūrybinė komanda: Raimondas Paškevičius, Rasa Paškevičienė, Valdas Jarutis, Julius Paškevičius, Andrius Paškevičius, Algirdas Žvinakevičius.

Projektą remia „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“.

Nematomas teatras

TV laidų ciklas „Nematomas teatras“

TV laidų ciklas skirtas Lietuvos radijo teatro istorijai . Laidų ciklas “Nematomas teatras” fiksuoja radijo spektaklio kūrimą nuo organizacinių skambučių iki  eterio. Paraleliai atskleidžiamas radijo teatro susikūrimo ir įsitvirtinimo procesas Lietuvoje. Dokumentika kviečianti įsitraukti į nuoširdų pasakojimą apie veidus už balso.

Laidos kūrybinė komanda: Virginija Vareikytė, Ala Asovskaja, Andrius Matvejenka, Algirdas Žvinakevičius

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Laidas transliuos: INIT, PanTV, Šiaulių TV

Lietuvos technikos paminklai

TV laidų ciklas „Lietuvos technikos paminklai“

TV laidų ciklas “Lietuvos technikos paminklai” pasakos apie vėjo ir vandens malūnus, geležinkelius ir tunelius bei didžiųjų Lietuvos miestų laikrodžių istorijas.

Kūrybinė grupė: Justinas Lingys, Gerimantas Statinis, Anatolijus Tetiušinas, Algirdas Žvinakevičius

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Laidas transliuos: INIT, PanTV, Šiaulių TV

Ženklai ant skydo

TV laidų ciklas „Ženklai ant skydo“

TV laidų ciklas „Ženklai ant skydo“ supažindins žiūrovus su valstybės heraldika.

Laidų cikle pasakosime apie trijų Lietuvos vėliavų reikšmes, išgirsite Lietuvos himno senuosius variantus, bei sužinosite jo sukūrimo istoriją. Susipažinsite su Lietuvos ir Europos šalių herbais, atskleisime įdomių faktų apie juos.

Laidas kuria: Ignas Paimbrekis, Justinas Lingys, Anatolijus Tetiušinas, Algirdas Žvinakevičius

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Laidas transliuos: INIT, PanTV, Šiaulių TV

Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai

TV ciklas „Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai“

TV laidų cikle „Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai“ pasakojama apie pirmąją Lietuvoje išleistą iliustruotą knygą vaikams, ryškiausius sovietmečio, nepriklausomos Lietuvos ir jaunosios kartos vaikiškų knygų iliustruotojus. Laidos kūrėjai supažindis ir su nauja sritimi – rašančiais dailininkais ar piešiančiais rašytojais.

Laidas kuria: Margarita Alper, Tomas Tamošaitis, Miglė Gaižiūtė, Algirdas Žvinakevičius

Laidas transliuoja: INIT, PanTV, Šiaulių TV

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.

Laida apie Birutę Žilytę apdovanota kaip geriausia 2012 metų konkurso „Pragiedruliai“ laida .

Apdovanojimas už geriausią 2012 metų konkurso "Pragiedruliai" laidą "Birutė Žilytė"

Apdovanojimas už geriausią 2012 metų konkurso „Pragiedruliai“ laidą „Birutė Žilytė“

Laidų ciklo anonsą galite pamatyti: