Žingsniai į pradžią

TV laidų ciklas   „Žingsniai į pradžią“   2008 m. Trijų dalių pasakojimas, skirtas vaikams ir paaugliams, kuriame populiariai ir patraukliai kalbama apie Lietuvos valstybės formavimąsi, jos ištakas, papročius, tradicijas. Moksleiviai supažindinami su senaisiais amatais, tradicijomis, dalyvauja atkuriant šventes, papročius ir istorinius įvykius. Laidose parodyta tradicinės kultūros ir naujų kultūrinių iniciatyvų sąveika formuojant naujas tradicijas ir atgaivinant […]

Kai Lietuvos nebuvo

TV laidų ciklas „Kai Lietuvos nebuvo“   2009 m. TV laidų cikle ”Kai Lietuvos nebuvo” pagrindinis dėmesys  atkreiptas į svarbiausius XIX-XX a.a. istorinius įvykius ir asmenybes, kurios negailėdamos savęs,  aukojosi vardan kilnaus tikslo, kuris realizavosi 1918 vasario 16 d. Ciklo laidose per konkrečias istorines asmenybes nušviestas laikmetis, visuomenės laisvėjimo ir sąmonėjimo raida. Lietuvių kalbos, kultūros, tradicijų […]

Lietuvą kuriame kartu

Trijų pusvalandinių TV laidų ciklas „Lietuvą kuriame kartu“ tęsia pažintį su Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kultūros paveldu, kuri buvo pradėta dokumentinės apybraižos „Istoriją kuriame kartu“. Laida „Vokiečiai“ siūlo įdėmiau įsižiūrėti į Lietuvos vokiečių bendruomenės kultūros bei tikėjimo tradicijų ženklus, prisiminti Mažosios Lietuvos, Karaliaučiaus vokiečių indėlį išsaugojant lietuvių kalbą lietuviškos spaudos draudimo metais bei pamąstyti apie […]