Išsaugokim Lietuvos pilis, dvarus ir parkus

Ar kada nors klausėte savęs: turėtume ar neturėtume Mikalojų Konstantiną Čiurlionį – menininką, kurio paveikslais ir muzika žavisi visas pasaulis, jeigu Lietuvoje nebūtų kunigaikščių Oginskių – garsiojo ,,Polonezo” autoriaus Mykolo Kleopo Oginskio – vaikų ir anūkų?

Juk būtent Plungėje – kompozitoriaus vaikaičio Mykolo Mikalojaus Oginskio įsteigtoje muzikos mokykloje nuo 14 metų mokėsi ir grojo dvaro orkestre mažasis Kostas…

Būtent dvarai Lietuvoje buvo tapę kultūros, meno ir dvasinio gyvenimo centrais, garsėjo ten sukauptomis meno kolekcijomis, bibliotekomis, o išsilavinę ir neabejingi menui jų savininkai steigė mokyklas, burdavo teatro trupes ir orkestrus.

Tad kartu su Čiurlioniu, jo menų sintezės idėjų ir kitų iškilių to meto kūrėjų muzikos lydimi, pasižvalgykime po vietas, menančias tūkstantmetę mūsų istoriją.

Į tokią kelionę, nusprendę padėti prisiliesti prie žymaus kompozitoriaus ir dailininko darbų šalies miestų ir miestelių bendruomenėms bei prikelti iš užmaršties senąsias dvarų kultūros tradicijas ir ragindamas saugoti Lietuvos pilis, dvarus ir parkus, pakvietė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos rėmimo fondas.

  • Scenarijaus autoriai  – Juozas Javaitis ir Birutė Žemaitytė
  • Režisierius – Juozas Javaitis
  • Operatorius – Donatas Buklys
  • Prodiuseris – Algirdas Žvinakevičius

Filmas – etiudas.
Trukmė 30 min. DVD
Filmas pristatytas žiūrovams  2007 birželio 28d. Trakų pilyje