Kai Lietuvos nebuvo

TV laidų ciklas „Kai Lietuvos nebuvo“  
2009 m.

Kai Lietuvos nebuvo

TV laidų cikle ”Kai Lietuvos nebuvo” pagrindinis dėmesys  atkreiptas į svarbiausius XIX-XX a.a. istorinius įvykius ir asmenybes, kurios negailėdamos savęs,  aukojosi vardan kilnaus tikslo, kuris realizavosi 1918 vasario 16 d.
Ciklo laidose per konkrečias istorines asmenybes nušviestas laikmetis, visuomenės laisvėjimo ir sąmonėjimo raida. Lietuvių kalbos, kultūros, tradicijų puoselėjimo įtaka to meto visuomenės pasaulėžiūros formavimuisi. Tradicinės kultūros teigiamos ir neigiamos pusės. Kitų tautų kultūros poveikis lietuvių kalbai, tradicinei kultūrai, jos tęstinumo galimybėms.

Laidų autorius – Justinas Lingys

TV  Europa

Projektą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.