Kuriamas TV laidų ciklas „Nepriklausomybės kovų verpetuose“

Karai dėl nepriklausomybės suformavo Lietuvos valstybės geopolitinį voratinklį, santykių žemėlapį, suformavo Lietuvos valstybės teritoriją, sudarė sąlygas valstybingumo ir savitos tautinės kultūros plėtrai. Tuo pačiu metu atsirado ir gilūs randai, prieštaravimai, įtampos ir naujos sienos, iki šios dienos juntamos Lietuvos vidaus politikoje, kultūroje, gyventojų poliarizacijoje ir net tarptautiniuose santykiuose. Tai Rytų Lietuva, Vilnija, buvusios Vidurinės Lietuvos, Lenkijos okupuoto krašto ar tiesiog kitokios Lietuvos egzistavimo 1920-1939 m. palikimas.

XXa. pradžioje atsikuriančios Lietuvos valstybės gynėjai, žmonių buvo vadinami tiesiog savanoriais. Savanoriai tarpukario visuomenėje buvo žinomi ir gerbiami. Kokia jėga, motyvas lėmė, vertė arba skatino juos stoti ginti Tėvynės?

Laidas transliuos: Marijampolės televizija, Šiaulių televizija

Projektą remia „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“.